Image

Onze verschillende biotopen

Voedselbos met wilgenhut

Het "voedselbos” is een voedselsysteem dat gebaseerd is op de natuur en permacultuur. Het voedselbos werd samengesteld om een ecologisch en duurzaam voedselsysteem te creëren. Een soort bos wordt aangemaakt door verschillende lagen beplanting (bollen, knollen, bodembedekkers, struiken, klimmers en bomen) op eenzelfde oppervlakte aan te planten. Enkel hier maken we ook gebruik van uitheemse soorten. Ons voedselbos is de ideale plek voor heel wat diertjes zoals insecten, kleine zoogdieren, vlinders en bijen.  

Image
Image

Verwilderd bosje

Het bosje is een structuurrijke vegetatie die opgebouwd is uit meerdere vegetatielagen zoals de boom-, struik- en kruidlaag. Alles met inheemse, standplaatsgeschikte boomsoorten. er zijn bomen van verschillende leeftijden en diameterklassen. Oude, dode bomen worden niet opgeruimd. In ons bosje is er bij de overgang naar andere biotopen aandacht voor de bosranden en plaats voor open plekken.

Grasland

Het grasland werd ingezaaid met bloem- en kruidenrijke grassen. Er wordt verder niet bemest. 
Maaien gebeurt via sinusmaaien, dit is een ecologische maaimethode. We maaien meanderend, waarbij een deel van het gras blijft staan. Door in slingerende paden en in fases te maaien, creëren we een graslandje met veel variatie. Hierdoor is er op elk moment van het jaar wat te vinden voor vlinders, bijen en vogels, wat uitermate gunstig is voor de biodiversiteit op het terrein en de regio.

Image
Image

Begrazingsweide

De begrazingsweide is voor onze grazers, onze Ardense Voskop schapen. 
Voskoppen kunnen zowel tegen droogte als tegen nattigheid en koude. Ze kunnen perfect buiten overwinteren onder de beschutting van bomen en struiken. Het zijn vinnige dieren, wantrouwend tegenover vreemden.

In ruil voor een goed en rustig leven, bezorgen ze ons eerlijk vlees van uitstekende kwaliteit en smaak.

Poelen

We beschikken over twee poelen. Een grote, diepe poel die voornamelijk die kan gebruikt worden voor recreatie: zwemmen, plonzen, ijsbaden, afkoeling na sauna ...
De andere, kleinere poel heeft een traag aflopende oever, omgeven door inheemse oever- en waterplanten. Deze poel wordt bevolkt door onze amfibieën. Jaarlijks komen vele kikkers en padden onze poel bezoeken om te paren en eitjes te leggen. In ruil verwennen ze ons in het voorjaar vele avonden en nachten met een prachtig kwaakconcert. Ook de bedreigde kamsalamander laat zich soms zien. En natuurlijk de vele libellen die als helikopters boven het water scheren.

Image
Image

Boomgaard

De boomgaard werd in 2011 aangeplant. Hij bestaat uit vele hoogstambomen met oude 'vergeten' rassoorten, veelal appels.
In het najaar plukken we fruit om te persen, te drogen of appelcider en -wijn van te maken. Zo hebben we voor onszelf en onze bezoekers altijd lekkere drankjes.
Maar, niet alle fruit wordt geplukt, we laten nog veel over voor de vogels, muizen, insecten ... natuurlijk! 

Wijngaard

De Wijngaard werd in 2016 aangeplant. Er staan 180 druivenstokken in, bestaande uit twee hybride rassen: Cabernet Cantor en Johanniter. We kozen bewust voor hybride rassen omdat deze minder gevoelig zijn voor schimmels, waardoor we bijna tot niet moeten sproeien. De wijngaard onderhouden we ecologisch: de grasstroken maaien we beurtelings, rond de stammen verwijderen we het gras manueel. We gebruiken geen herbiciden.
Momenteel bezorgt de wijngaard ons jaarlijks ongeveer 130 liter sap. De Johanniter wordt puur als wijn gemaakt, voor eigen gebruik. De Cabernet Cantor blenden we met wijn van Wijngoed Monteberg en wordt te koop aangeboden rond het jaarlijkse Borellefeest, het feest van de lente. 

Image
Image

Struweel, hagen en knotwilgen

Het terrein is omgeven door honderden meters meidoornhagen, gemengd met vele andere soorten, wisselend in breedte en hoogte. Daarnaast hebben we vele struwelen nabij de hagen en aan de randen van het bosje. 
Vele vogels vinden er beschutting, maken er nesten in en de bessen bieden voedsel, net als de insecten die erop afkomen.
Langs de beken staan vele knotwilgen die, vanaf wanneer dat nodig is, beurtelings geknot worden. Hierbij houden we rekening met het vroege stuifmeel voor de eerste bijen. De fijnere takken van de knotwilgen gebruiken we om takkenwallen te maken, waarin dieren kunnen schuilen en overwinteren.

Nestkastjes

Er hangen op het terrein vele nestkastjes voor verschillende vogelsoorten, maar ook voor de eikelmuis. 

De grootste is voor de torenvalk, die zich momenteel nog niet komt vestigen.

Image
Onze visie

Onze Visie

Meer info

heuvelhof

BTW: BE0761.237.291
HRO: 52.967
IBAN:BE37 7510 0165 7528
BIC: AXABBE22