Image

Visie

Het initiatief Natuurterrein ’t Heuvelhof is gegroeid vanuit onze persoonlijke passie voor landschap, ecologie en ‘basic' natuurbeleving & bushcraft. We streven naar een harmonie tussen onszelf en de natuur. Vanuit dit engagement willen we ook anderen laten meegenieten van ons mooie terrein.
Dus wees welkom bij ons en vooral: geniet van het terrein de mooie regio!

We bieden, naast ons gastenverblijf, ook enkele verplaatsbare terreingebonden logies aan.

Hoe het begon

Het terrein van 1,7 ha kocht ik, Piet Vercruijsse, met mijn toenmalige partner aan in 2012, om ons met het gezin te vestigen. Het geheel bestond uit een landbouwakker met eromheen enkele verwilderde knotwilgen, een bosje en een dichtgeslibde poel. We hadden er zin in en namen het terrein volledig onderhanden met eigen middelen en de steun van Regionaal landschap Westhoek.

We creëerden verschillende biotopen, zoals een extra poel, struweel, het voedselbos ... Op die manier werd ons terrein een verbindingsplaats of 'stepstone'  tussen verschillende (natuur)terreinen en kleine 'hotspots' in de nabije regio. Zo kunnen insecten en amfibieën gemakkelijker migreren en zorgen we voor een habitat voor vele dieren.
Naast de monocultuurakkers van de omliggende landbouwers, die ons voorzien van voedsel, zorgen wij voor een natuurlijke oase voor dier, plant én mens. Een mooie symbiose in ons landschap. 
Dit alles trachten we te bereiken door het activeren van natuurlijke processen (water, wind, begrazing, successie …) met beperkte ingrepen.

Ecologie, economie en recreatie hand in hand

Deze biotoop is in de eerste plaats gereserveerd voor plant en dier (hoofdfunctie). Vervolgens heeft het een economische functie (brandhout van knotwilgen, hooi van weides, (wilde) planten leveren ons voedsel, dieren leveren ons duurzaam vlees, het voedselbos levert ons vruchten, de vele bessenstruiken en boomgaard geeft ons fruit en vele liters appelsap en -cider, de wijngaard geeft ons jaarlijks wijn...).
De behoefte aan recreatie in de buitenlucht in het verstedelijkte Vlaanderen is groot, daarom stellen we ons terrein ook open voor duurzaam recreatief medegebruik, bijvoorbeeld natuurbaden, basic bivakkeren, (jeugd)kampen, maar ook voor verenigingen die hier hun vaste stek kunnen vinden.

Wij zien het alvast als onze plicht om ons terrein - absoluut niet te vergelijken met een camping - open te stellen voor volwassenen en kinderen die aan natuurbeleving willen doen. De overnachtingsmogelijkheid ( bivak, tipi, woonwagen...) zien we als extra beleving en bewustmaking. Natuur maakt namelijk deel uit van onze Vlaamse samenleving, niet alleen in beschermde natuurgebieden.

De bivakkeerders vragen we - naast de 'leave no trace ethiek'- een 'visitors payback'. Dit is een financiële compensatie of ruildienst die deels gaat naar vzw De wildwaterpoel. Die compensatie wordt gebruikt voor de verdere aanleg en onderhoud van het terrein, om vrijwilligers te begeleiden en om toekomstige activiteiten te organiseren. Dit zijn voornamelijk activiteiten om mensen te begeleiden om 'uit hun comfortzone' te treden; om vervolgens zo weerbaarder te worden en meer natuurlijke immuniteit op te bouwen ... wat de eigenlijke doelstelling van de vzw is.

We zijn in de overtuiging dat ieder mens behoefte heeft aan een stukje pure natuur. Dit bevordert de gezondheid, verbondenheid en het schept figuurlijk ruimte. De mensen hebben natuur nodig en dat willen we aanbieden. De natuur daarentegen heeft de mensen niet nodig ...

Beperkte recreatieve impact

We wensen de impact van de recreant zo klein mogelijk te houden. 
Daarom staan we op het terrein enkel een laagdynamische activiteit toe, waardoor deze een beperkte verandering teweegbrengt in de bestaande ruimtelijke en sociaal-economische structuur. Het logeren mag daarom slechts een tijdelijk karakter kennen met een beperkt ruimtebeslag en zonder veel weerslag op het terrein. De ruimte na het bivakkeren moet terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld zijn bij vertrek (‘Leave no trace’).
Wij maken, naast ons gastenverblijf, ook enkel gebruik van verplaatsbare inrichtingen. Om dit niet te verstoren, graven we niets in onder de grond (buizen, elektriciteit, drainagebuizen...) en beperken we de geluidshinder.

Het terrein ligt in het mooie, natuurlijke Heuvelland, op de grens met het glooiende Frans-Vlaanderen. Het is een regio met vele natuurgebieden, bosjes, vergezichten, houtkanten, struweel, poelen, akkers ... Er bevinden zich hier veel knooppuntroutes en andere wandel-, fiets en ruiterroutes. Dit maakt onze regio interessant voor de natuurrecreant. Ons terrein kan hier een rol spelen en een 'veilige' plaats zijn om uit te rusten en te overnachten zonder bijvoorbeeld stiekem in beschermde natuurgebieden te moeten bivakkeren.

Over gezondheid en nog veel meer …

Een natuurlijke omgeving kan op verschillende manieren bijdragen aan de gezondheid van de mens, gaande van kinderen tot ouderen. Ze kan aanzetten tot herstel van stress, tot sociaal contact, het kan bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen, het bevordert de persoonlijke ontwikkeling en zingeving en het stimuleert tot bewegen. 

Vooral kinderen, ons potentieel van morgen, waarvan meer dan de helft in een stedelijke omgeving woont, zijn gebaat met zo’n beleefvakantie. Goed voor motoriek,  ruimtelijk inzicht en de sociaal-emotionele ontwikkeling en natuur-bewustzijn.
Dit natuur-bewustzijn, heeft als voordeel dat kinderen die vaker in de natuur komen een band opbouwen met de natuur. Ze leren deze te begrijpen, krijgen respect voor de natuur en leren er van houden. Daardoor zijn ze sneller geneigd om deze ook te beschermen.

Ons aanbod aan de 'natuurmeerwaardezoekers' heeft een zeer lage impact op die natuur en omgeving. We zijn er dan ook van overtuigd dat dit initiatief enkel een aanvulling en meerwaarde biedt voor Heuvelland en regio. De natuurmeerwaardezoeker staat veelal open voor regionale en verse producten, lekker eten/drinken, nieuwe smaken, niet-platgelopen wegen, authenticiteit, natuurschoon... 

Een kampvuurtje kan

Op het terrein moedigen we het gebruik van een kampvuur aan (cfr. Zonale Politieverordening Openbare Orde PZ Arrogant Ieper). Meestal kijken we als maatschappij enkel naar de nadelen van een kampvuur voor mens en milieu. Heel wat van van deze nadelen kan je echter teniet doen door op een correcte manier vuur te maken. Wij zijn uiteraard bereid onze gasten hierin persoonlijk bij te staan. Maar een knapperend vuurtje heeft ook vele gezondheidsvoordelen. Vuur is al (bijna) vanaf het begin van de mensheid bij ons. Een goed gebouwd vuurtje geeft ons met zijn flikkerend licht, knettergeluiden, warmte en de kenmerkende geur, bestendig intrinsieke warmte, voedsel en veiligheid. Net zoals de kleur en geur van rijpe vruchten, doet ook de kleur en geur van vuur iets met ons. Een open vuur heeft met zijn typische geluid rustgevende eigenschappen, het verlaagt de bloeddruk, het helpt te ontspannen en de stralingswarmte is goed voor onze spieren.
Los van de wetenschappelijke onderzoeken, weet iedereen dat de gesprekken op gang komen rond een kampvuur. Een kampvuur geeft ons een gevoel van verbondenheid, van echt samenzijn.
En, zou vuur maken en voedsel bereiden op een kampvuur ook geen basiskennis moeten zijn? 
Kortom, we zijn ervan overtuigd dat het toelaten van een kampvuur een meerwaarde is voor de maatschappij van morgen. De nadelen wegen zeker niet op tegen de vele voordelen. Net daarom bieden wij de mogelijk om een kampvuur te maken op ons terrein, mits de inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen uiteraard.

Nood aan 'basic' overnachtingsmogelijkheden in Vlaanderen

Het is de bedoeling om het terrein in de nabije toekomst op de biologische waarderingskaart te wijzigen van ‘biologisch minder waardevol’, quotering 1998, naar minimaal ‘complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen’ tot ‘biologisch zeer waardevol’ en dit te laten beschermen.
Dit kan volgens ons enkel als er ook rekening gehouden wordt met onze visie dat stelt dat waardevol gebied ook kan samengaan met natuurrecreatie op een terrein mét overnachtingen. Momenteel ligt 'overnachten' helaas zeer gevoelig in de bestaande wetgevingen.

We rekenen bij deze (mei 2022) daarvoor op onze gemeente en in de 1ste plaats onze burgemeester Wieland De Meyer, die met behulp van een RUP, PRUP, BPA of APA meer mogelijkheden kan toelaten. Een 'Nationaal Park Vlaanderen' was misschien moeilijk te verwezenlijken in onze regio, maar hopelijk krijgen natuurdomeinen en gelijkaardige initiatieven wel de nodige steun vanuit de gemeente. En natuurlijk rekenen we ook op de Vlaamse overheid, op Zuhal Demir, die verantwoordelijke is voor de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en Toerisme Vlaanderen, zodat er een flexibelere invulling van de bestaande wetgeving bekeken kan worden om het kampeeraanbod (bij ons: 'basic' bivakkeeraanbod) te kunnen verruimen én vergunnen. Dit zonder dat er een verplichting wordt opgelegd om bijvoorbeeld een modern toilet- en douchegebouw aan te bieden. Deze ingreep is namelijk een ruimtebeslag dat het habitattype rechtstreeks vernietigt. De natuurrecreant heeft daar bovendien geen boodschap aan, integendeel. Er is echt nood aan 'basic' overnachtingsmogelijkheden in Vlaanderen. Aan 'basic' logeren dat geen of weinig ingrepen vereist. Aan dit basic logeren kunnen eventueel voorwaarden en begeleiding gekoppeld worden (bijvoorbeeld 'terreingebonden' en verantwoordelijken). Wij wensen alvast de natuurrecreant die bij ons komt overnachten daarin tegemoet te komen en -indien nodig - te begeleiden.
Begeleiden is soms nodig. Dan denken we bijvoorbeeld aan Vlaamse scholen die – volgens ons - nog niet genoeg inzetten op natuurbewustwording en -beleving bij kinderen en jongeren. Eén van de redenen hiervoor is dat ze hiervoor van hogerhand niet genoeg gestimuleerd worden.

Dit alles doen we, gewoon, omdat we - zoals hierboven beschreven - overtuigd zijn dat dit Vlaanderen, zijn inwoners en iedereen die leeft in drukke verstedelijkte plaatsen, op alle gebieden ten goede komt.

Maar, dit doen we -eerlijk- ook omdat we zelf zó genieten van de glimlach van blije volwassenen en kinderen die zich jeunen op ons terrein met enkel een basic aanbod, zonder meer.

Duurzame groet,

Piet

 

heuvelhof

BTW: BE0761.237.291
HRO: 52.967
IBAN:BE37 7510 0165 7528
BIC: AXABBE22